Skip to main content

Certificeringen

Greenfood werkt graag onder verantwoorde omstandigheden, met verantwoorde partners. We doen er alles aan om de kwaliteit te garanderen en afkomst van producten inzichtelijk te maken. Om dat ook inzichtelijk te maken voor onze afnemers, hebben we ons aangesloten bij een aantal organisaties die net als wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en met ons mee kijken naar regelgeving, verantwoord en duurzaam ondernemen.

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, Skal controleert of die regels worden nageleefd. Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is. Skal houdt toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van LNV.

Met de afgifte van dit keurmerk is de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. 

GMP + maakt onderdeel uit van een wereldwijd opererend voedselveiligheidssysteem. systeem. Het GMP+ certificaat is internationaal geaccepteerd door ongeveer 12.000 bedrijven in 66 landen.

De GMP+ FSA module is ontwikkeld om de veiligheid van diervoeder te garanderen en om consumenten te garanderen dat diervoederproducten op een verantwoorde wijze worden geproduceerd, ver-/bewerkt, verhandeld, opgeslagen en getransporteerd.

Voorwaarden voor garantie van diervoederveiligheid zijn vastgelegd in GMP+ FSA standaarden. Deze standaarden zijn gebaseerd op wetgeving en aanvullende eisen vanuit de markt.

Fair Trade IBD garandeert biologische landbouw en goede werkomstandigheden voor de boeren en stimuleert een eerlijke prijs voor de boeren. Fair Trade IBD draait om verbetering van de levensomstandigheden van kleine boeren en het verhogen van zelfredzaamheid - er is bijvoorbeeld aandacht voor landrechten van de inheemse bevolking.